Beta Version

Apliko Intern

Shteti:

 

Depo

Përshkrimi i punës

Është përgjegjës për pranimin dhe sistemimin e mallit të arritur, organizimin e punëve në depo, mirëmbajtjen e rafteve dhe aseteve të depos.

Arkatare

Përshkrimi i punës

Arkatarja është përgjegjëse për të kryer transaksionet e blerjes së konsumatorëve ku e bartë përgjegjësinë për skenimin e artikujve, pajisjet e punës dhe shërbimin ndaj konsumatorëve.

Recepcioniste

Përshkrimi i punës

Është përgjegjëse për mbështjelljen e qantave te konsumatorëve, mbështetjen e aktiviteteve(shpërndarjen e fletushkave në recepsion), transmetimin e ankesave, mbështjelljen e dhuratave, mirëmbajtjen e vendit të punës si dhe mirëmbajtjen personale.

Specialist i mishit (Kasap mishi)

Përshkrimi i punës

Është përgjegjës për pastrimin gjeneral të oborrit, mbikqyrjen e pakingut, mbjelljen e luleve, dekorimin e oborrit gjatë festave, përkujdesjen për ngrohjen e marketit si dhe grumbullimin e karrocave të konsumatorëve.

Oborrtar

Përshkrimi i punës

Është përgjegjës për pastrimin gjeneral të oborrit, mbikqyrjen e pakingut, mbjelljen e luleve, dekorimin e oborrit gjatë festave, përkujdesjen për ngrohjen e marketit si dhe grumbullimin e karrocave të konsumatorëve.

Mirëmbajtës/e i/e higjienës

Përshkrimi i punës

Mirëmbajtësja është përgjegjëse për pastrimin e objektit (dysheme, xhama, WC, sektore)etj dhe mirëmbajtjen e pajisjeve të punës.

Sektori i Teknikës

Përshkrimi i punës

Është përgjegjës për informimin e konsumatorëve me specifikat e artikujve, vendosjen e qmimeve, palimin estetik të artikujve, informimin rreth blerjes me këste dhe shërbim ndaj konsumatorëve.

Sektori i Amvisërisë/Lodra/Librari

Përshkrimi i punës

Është përgjegjës për palimin e mallit në rafte, vendosjen e qmimeve, mirëmbajtjen e sektorit me palim dhe pastërti si dhe shërbimin ndaj konsumatorit.

Sektori i Frutave dhe Perimeve

Përshkrimi i punës

Arkatarja është përgjegjëse për të kryer transaksionet e blerjes së konsumatorëve ku e bartë përgjegjësinë për skenimin e artikujve, pajisjet e punës dhe shërbimin ndaj konsumatorëve.

Sektori i Tekstilit

Përshkrimi i punës

Është përgjegjës për vendosjen e barkodave, palimin dhe ekspozimin estetik të artikujve, udhëzimin për numra, shërbimin ndaj konsumatorit si dhe mirëmbajtjen e pastërtisë së sektorit.

Sektori i Tekstilit Shtëpiak

Përshkrimi i punës

Është përgjegjës për vendosjen e barkodave, qmimeve, palimin dhe ekspozimin estetik të artikujve, shërbim ndaj konsumatorëve si dhe mirëmbajtjen e pastëritisë së sektorit.

Sektori i Veshëmbathjeve

Përshkrimi i punës

Është përgjegjës për vendosjen e barkodave, qmimeve, palimin dhe ekspozimin estetik të artikujve, udhëzimin për numra, shërbimin ndaj konsumatorëve si dhe mirëmbatjen e pastërtis së sektorit.

Sektori i Lëngjeve alkoolike/joalkoolike

Përshkrimi i punës

Është përgjegjës për palimin e artikujve në rafte, vendosjen e qmimeve, mirëmbajtjen e sektorit me palim dhe pastërti si dhe është përgjegjës për shërbimin ndaj konsumatorit.

Sektori i Mishit të Freskët

Përshkrimi i punës

Është përgjegjëse për ekspozimin e mishit në vitrinë, vendosjen e qmimeve, mirëmbajtjen e sektorit me pastërti si dhe për shërbim ndaj konsumatorëve.

Sektori i Produkteve të Bylmetit

Përshkrimi i punës

Është përgjegjës për palimin e artikujve në rafte, vendosjen e qmimeve, mirëmbajtjen e sektorit me palim dhe pastërti, mirëmbajtjen e afateve nën përgjegjësi si dhe është përgjegjës edhe për shërbim ndaj konsumatorëve.

Sektori i Ushqimeve

Përshkrimi i punës

Është përgjegjës për palimin e artikujve në rafte, vendosjen e cmimeve, mirëmbajtjen e sektorit me palim dhe pastërti si dhe është përgjegjës edhe për shërbimin ndaj konsumatorit.

Sektori i Higjienës

Përshkrimi i punës

Është përgjegjës për palimin e artikujve në rafte, vendosjen e qmimeve, mirëmbajtjen e sektorit me palim dhe pastërti, është përgjegjës edhe për shërbim ndaj konsumatorëve.