Pozita: Agjent/e shitjes

Ju mundë të aplikoni për këtë punë nga data: 25-04-2016 deri më 01-05-2015

 

Agjent/e shitjes 2 vende pune / Lokacioni Prishtinë

Agjent/e shitjes 1 vend pune / Lokacioni Pejë

Agjent/e shitjes 1 vend pune / Lokacioni Prizren

Agjent/e shitjes 1 vend pune / Lokacioni Gjilan

 

Detyrat dhe përgjegjësitë – Agjent/e shitjes

T’i identifikojë klientët potencial.

Të mbajë kontakte te vazhdueshme me klientët aktual dhe ata potencial.

Të prezantoj kompaninë dhe produktet të cilën e ofrojmë.

Të mbani kontakt të vazhdueshëm me menaxherin përgjegjës brenda kompanisë.

Të punoni në përmbushjen e qëllimeve të kompanisë.

 

Kualifikimet:

Preferohet Diplome e fakultetit

Aftësi të shkëlqyera komunikuese.

Të kuptojë dhe hulumtojë tregun për konsumatorë potencial.

Njohuri të mjaftueshme kompjuterike.

T’i respektojë afatet kohore.

Të posedojë patentë shoferi.

 

Lloji i punës:

• Punë e përhershme.

 

Orari i punës:

• Orari I plotë.

 

Ne ofrojmë:

• Përvojë pune,

• Stabilitet dhe qëndrueshmëri,

• Kontratë pune sipas Ligjeve në Fuqi,

• Sigurim shëndetësor.

 

Apliko për punë