Pozita: Vende të lira pune

Ju mundë të aplikoni për këtë punë nga data: 25-04-2016 deri më 01-05-2015

 

Punëtor ne Depo:    25 Vende pune /Lokacioni : Pejë,Zahaq,Xërxe

Shofera me kategori Cdhe E:   11 Vende Pune/Lokacioni : Zahaq ,Pejë,Xërxe

Punetor/e Part Time:   10 Vende Pune /Lokacioni ;Pejë

 

Detyrat dhe përgjegjësitë

Implementimimi i planeve të punës

Efikasitet në punë

Sistemimi , palimi sipas kategorisë

Bashkëpunimi kolegial

 

Kualifikimet:

Diploma e shkolles së mesme

Preferohet pervojë pune

Aftesi komunikuese

 

Orari I punës:

• Orari I plotë.

 

Ne ofrojmë:

• Përvojë pune,

• Stabilitet dhe qëndrueshmëri,

• Kontratë pune sipas Ligjeve në Fuqi,

• Sigurim shëndetësor.

 

Apliko për punë